INSTITUŢII ŞI ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

ueUniunea Europeana îşi are originile în Comunitatea Europeana a Oţelului şi Carbunelui, înfiinţata în 1951 prin Tratatul de la Paris şi în Comunitatea Economica Europeana formata în 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma de catre 6 state: Franţa, Germania, Italia şi Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg). În cei peste 50 de ani de existenţa, Comunitatea Economica Europeana s-a extins prin aderari succesive ale altor state europene, transformându-se într-o comunitate economica şi politica -Uniunea Europeana. În prezent grupeaza 27 de state membre şi are instituţii şi organisme cu caracteristici supranaţionale şi interguvernamentale. Uniunea Europeana nu este o federaţie ca SUA şi nici o simpla cooperare interguvernamentala precum Naţiunile Unite. Ţarile membre ramân naţiuni independente, dar îşi pun în comun suveranitatea lor pentru a obţine mai multa putere economica şi influenţa pe plan mondial, o putere la care nu ar fi putut ajunge nici una dintre ele separat. Statele îşi deleaga o parte din puterea lor de decizie catre instituţiile europene pe care le-au creat de comun acord, astfel încât deciziile luate la nivel european sa fie democratice, ţinând cont de interesele tuturor ţarilor. Cele mai importante instituţii sunt Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European, Curtea Europeana de Justiţie şi Curtea de Conturi. Triunghiul instituţional, format din Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeana, este cel care concepe şi dezvolta politicile la nivel european şi adopta legislaţia. Curtea de Justiţie asigura aplicarea legilor europene şi Curtea de Conturi verifica activitaţile financiare ale Uniunii. În cadrul UE funcţioneaza şi o serie de organisme cu rol specific, precum: Banca Centrala Europeana (responsabila de politica monetara), Banca Europeana de Investiţii (finanţeaza proiecte europene de investiţii şi sprijina mediul de afaceri prin Fondul European de Investiţii), Ombudsman-ul (Mediatorul) European (investigheaza plângerile privind administrarea defectuoasa în acţiunea instituţiilor şi organelor UE), Controlorul European pentru Protecţia Datelor (garant al dreptului fundamental de protejare a datelor personale ale cetaţenilor europeni).

A. INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

Parlamentul European

Reprezinta cetaţenii Uniunii, iar din 1979 membrii sai sunt aleşi direct de catre aceştia. În prezent, cei peste 490 de milioane de cetaţeni din cele 27 de State Membre sunt reprezentaţi de 785 de parlamentari. Parlamentarii sunt aleşi pentru 5 ani, iar pentru perioada 2009-2014, în principiu, nu vor fi mai mult de 736. Parlamentarii europeni nu aparţin unor partide politice naţionale, ci a 7 grupuri europene: Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, Grupul Socialist din Parlamentul European, Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Grupul Verzilor/Alianţa Libera Europeana, Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/ Stânga Verde Nordica şi Grupul Independenţa şi Democraţie. De asemenea, exista şi parlamentari independenţi. , neafiliaţi vreunui grup politic. Pâna la alegerile europene din 4-7 iunie 2009, România are 35 de parlamentari. Parlamentul European are trei mari roluri:

1. Adoptarea legilor europene împreuna cu Consiliul, pentru multe din politicile europene

2. Supraveghetor al celorlalte instituţii europene, în special al Comisiei; are dreptul de a aproba/respinge numirea comisarilor

3. Împreuna cu Consiliul împarte puterea asupra bugetului european. La sfârşitul procedurii, Parlamentul adopta sau respinge bugetul în întregimea sa.

Are trei sedii: la Luxemburg (sediul Secretariatului General), la Strasbourg (unde au loc sesiunile plenare, la care participa toţi membri) şi la Bruxelles (unde au loc întâlnirile comitetelor şi unele sesiuni plenare). Preşedintele Parlamentului este ales pentru 2 ani şi jumatate, iar de la 1 ianuarie 2007 funcţia este ocupata de Hans-Gert Pottering.

Comisia Europeana

Are în prezent 27 de membri, câte unul din fiecare Stat Membru, fiind independenta faţa de guvernele naţionale. Reprezentantul României, Leonard Orban, este desemnat comisar pentru multilingvism. Principalele roluri ale Comisiei sunt:

1. Sa faca propuneri legislative Consiliului şi Parlamentului

2. Sa implementeze politicile şi bugetul Uniunii

3. Sa aplice legea europeana (împreuna cu Curtea de Justiţie)

4. Sa reprezinte Uniunea Europeana pe plan internaţional.

Comisia este împarţita pe departamente, numite Directorate Generale, şi pe servicii. În actuala sa componenţa are mandat pâna la 31 octombrie 2009 şi este prezidata de Jose Manuel Barroso din Portugalia. Membrii Comisiei sunt aleşi o data la 5 ani, în decurs de 6 luni de la alegerile parlamentare. Ca urmare a aderarii României şi Bulgariei sunt 27 de comisari, dar începând cu noiembrie 2009 numarul se va diminua. Numarul final va fi adoptat de Consiliu, iar comisarii vor fi numiţi prin rotaţie din toate Statele Membre, pentru o reprezentare echitabila. Comisia are sediul central la Bruxelles şi birouri la Luxemburg, plus Reprezentanţe în Statele Membre şi Delegaţii în numeroase capitale ale lumii.

Consiliul Uniunii Europene

Este principalul organism decizional la nivelul UE şi reprezinta interesele Statelor Membre. De asemenea, de cel mult 4 ori pe an, şefii de stat sau/şi prim miniştrii se reunesc la nivel înalt în ceea ce se numeşte Consiliul European, pentru a stabili direcţii de politica la nivel european şi a gasi soluţii la problemele ce nu au putut fi rezolvate la nivel de Consilii. Are 6 roluri principale:

1. Adopta legislaţia europeana împreuna cu Parlamentul, în majoritatea domeniilor

2. Coordoneaza politicile economice ale statelor membre

3. Încheie înţelegeri la nivel internaţional

4. Aproba, împreuna cu Parlamentul, bugetul European

5. Dezvolta Politica Externa şi de Securitate Comuna (PESC)

6. Coordoneaza colaborarea tribunalelor şi forţelor poliţieneşti naţionale în probleme de criminalitate.

Fiecare stat membru are o Reprezentanţa permanenta la Bruxelles care apara interesele naţionale la nivel European şi ai caror şefi se întâlnesc saptamânal în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi (COREPER) pentru a stabili agenda Consiliului, cu excepţia majoritaţii problemelor legate de agricultura, de care se ocupa Comitetul Special pentru Agricultura. Preşedenţia Consiliului este asigurata prin rotaţie de fiecare stat membru pentru 6 luni. România va deţine acest rol în perioada iulie -decembrie 2019. Preşedenţia Consiliului este asistata de Secretariatul General iar secretar general a fost reales, în 2004, Javier Solana, ce îndeplineşte şi funcţia de Înalt Reprezentant pentru PESC.

Curtea de Justiţie a Comunitaţilor Europene

Curtea de Justiţie, cu sediul la Luxemburg, a fost înfiinţata în anul 1952, cu scopul de a se asigura ca legea europeana este interpretata şi aplicata în acelaşi fel pe întreg teritoriul Uniunii. Are puterea de a judeca litigiile dintre statele membre, dintre instituţiile europene, dintre companii şi dintre indivizi. Este formata din 27 de judecatori şi 8 avocaţi generali numiţi, de comun acord, de guvernele statelor membre pentru o perioada de 6 ani, care poate fi reînnoita. Începând cu 12 ianuarie 2007, Camelia Toader din România s-a alaturat celorlaţi judecatori ai Curţii de Justiţie. Din cauza numarului foarte mare de cazuri pe care Curtea de Justiţie trebuie sa le rezolve, în 1989 a luat fiinţa Tribunalul de Prima Instanţa, ce se ocupa în special de cazuri aduse în faţa instanţei de catre persoane fizice, companii sau unele organizaţii, precum şi de cazuri legate de concurenţa. Are în componenţa cel puţin un judecator din fiecare stat membru, România fiind reprezentata de Valeriu Ciuca. Pentru soluţionarea litigiilor dintre Comunitatea Europeana şi funcţionarii sai a fost înfiinţat Tribunalul Funcţiei Publice.

Curtea Europeana de Conturi

Înfiinţata în 1975 cu sediul la Luxemburg, are rolul de a verifica daca fondurile europene, provenite de la contribuabilii europeni, sunt colectate şi cheltuite în mod corect şi legal. Are 27 de membri, numiţi pentru un mandat de 6 ani, ce poate fi reînnoit. România este reprezentata de Ovidiu Ispir. Curtea de Conturi, ca instituţie, nu deţine nici un fel de putere legala. Daca descopera neregularitaţi sau fraude, sesizeaza Oficiul European de Lupta Antifrauda -OLAF. OLAF, înfiinţat în 1999 în cadrul Comisiei Europene, are un statut independent special şi are misiunea de a conduce investigaţiile administrative antifrauda.

B.ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

Organisme financiare Banca Centrala Europeana

BCE a fost înfiinţata în 1998, are sediul în Germania, la Frankfurt am Main şi este complet independenta de instituţiile europene; este responsabila cu asigurarea stabilitaţii preţurilor şi colaboreaza strâns cu bancile centrale naţionale ale statelor din zona euro, formând grupul numit Eurosistem. În plus, BCE împreuna cu bancile centrale naţionale din statele membre formeaza Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC). Cele 16 state care au adoptat moneda euro sunt: Belgia, Germania, Irlanda, Spania, Franţa, Italia, Luxemburg, Ţarile de Jos, Austria, Portugalia, Finlanda, Grecia, Slovenia, Cipru, Malta şi Slovacia (2009).

Banca Europeana de Investiţii

BEI a fost creata în 1958, pe baza Tratatului de la Roma, cu sediul la Luxemburg. BEI este deţinuta de statele membre, care contribuie cu capital în funcţie de puterea economica proprie. Rolul iniţial era de a finanţa investiţiile majore de infrastructura ale statelor membre. Însa, în ultimele decenii, a finanţat şi alte proiecte, daca investiţiile au fost compatibile cu politicile europene. Principalele domenii de acordare de credite sunt creşterea competitivitaţii, promovarea procesului de integrare economica, protecţia mediului, modernizarea reţelelor europene de transport. BEI finanţeaza şi investiţii în ţarile care au încheiat acorduri de cooperare economica cu UE (ţarile din zona Marii Mediterane, Africa, zona Caraibelor, Pacific). BEI împreuna cu Fondul European de Investiţii (FEI) formeaza Grupul BEI. Fondul European de Investiţii a fost creat în 1994 pentru a sprijini apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

Organisme specializate Ombudsman-ul European (Mediatorul European)

Mediatorul European, instituţie cu sediul la Strasbourg, primeşte şi investigheaza plângerile cetaţenilor europeni asupra eventualelor încalcari ale legii de catre instituţiile europene; ancheteaza, elaboreaza rapoarte pentru Parlament, dar nu poate impune sancţiuni. Pentru a depune o plângere la Mediatorul European trebuie sa fii rezident al UE, sa fi încercat sa soluţionezi incidentul mai întâi cu instituţia în cauza, cazul sa nu fi fost adus în instanţa şi sa nu fi trecut mai mult de 2 ani de la incident.

Responsabilul European pentru Protecţia Datelor

Autoritate independenta, înfiinţata în 2001, funcţionala din 2004, cu sediul la Bruxelles, Responsabilul European pentru Protecţia Datelor monitorizeaza procesele de colectare şi procesare a datelor cu caracter personal (spre exemplu date medicale, adrese, numere de telefon). Orice persoana care considera ca datele sale cu caracter personal colectate, prelucrate sau utilizate de o instituţie europeana sunt eronate sau au fost dobândite ilegal, poate înainta o plângere, iar daca aceasta este întemeiata, Responsabilul European poate facilita trimiterea cazului la Curtea de Justiţie.

About Asociatia de promovare socio-culturala moldo-italiana "DOR"

Asociaţia “DOR” este o organizaţie non-profit şi îşi propune să organizeze activităţi de utilitate socială cu implicarea membrilor asociaţi si terţe persoane. Odnoklassniki: http://www.odnoklassniki.ru/moldovenii.inparma Facebook: https://www.facebook.com/asociatiamoldoitaliana.dor
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to INSTITUŢII ŞI ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

  1. Cristina says:

    Cit mai multe organizații menite ca sa incalce drepturile oamenilor.

  2. Cristina says:

    Pe site-ul lor, http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/ro/0039c6d1f9/Drepturile-omului.html#infography_fundamentalrights

    ni se spune: În UE, toţi cetăţenii beneficiază de o serie de drepturi personale, civile, economice şi sociale, care sunt reunite în Carta drepturilor fundamentale.

    Aceasta Carte incalca drepturile fundamentale ale omului, nu le respecta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s