Ce însemnă “Adopţie la distanţă”

Copii

Adopţia la distanţă este o modalitate de a ajuta un copil sau un grup de copii, de obicei dinţările sărace, printre care, din păcate se regăseşte şi ţara noastră.

Adopţia la distanţa devine un instrument de importanţă fundamentală cu care se asumă grija pentru copiii sau pentru o familie aflată în dificultate. Este o modalitate de “a salva” aceşti oameni, oferindu-le un suport economic şi moral.
Graţie donatiilor periodice puse la dispozitie de sustinatori, voluntarii Asociaţiei “DOR” ar putea garanta unui copil sau unei familii dinn Moldova serviciile necesare pentru a-i asigura creşterea şi integrarea sociala prin satisfacerea necesitatilor primare (hrana, haine, îngrijire medicala si diferite forme de asistenta), susţinerea şi continuarea studiilor, asistenţa psiho-socială,  formarea profesionala etc.

Ce trebuie să faci pentru adopţia unui copil sau a unei familii în Moldova?
Acel care intentioneaza sa adopte se obliga de a pune la dispozitie o suma lunar, în marimea pe care el însusi o va stabili în mod liber. Apoi îi va fi expediata o fisa de prezentare cu fotografii ale copilului sau familiei adoptate si gratie rapoartelor informative si comunicarilor periodice va fi posibil de a urma pas cu pas evolutia proiectului de adoptie. Cotele de sustinere la distanta pot fi varsate în variantele dorite.

Pentru a participa la o adoptie la distanta puteţi să ne contactaţi prin mail sau la telefon şi veţi primi informaţii suplimentare, în dependenţă de situaţie.

Cât timp trebuie sustinut un copil sau o familie?
Pâna când ramâne starea de necesitate sau pe durata proiectului în care sunt inclusi copilul sau familia. Totusi, în orice moment sustinatorul poate renunta la obligatia de adoptie la distanta, cu un preaviz de 15 zile, pentru a oferi Asociaţiei “DOR” timpul tehnic necesar pentru cautarea unui nou sustinator.

Ce informatii vor fi primite în cursul adoptiei la distanta?
Vor putea fi solicitate informatii aduse la zi despre proiect si în fiecare an va fi expediat un raport pus la zi cu descrierea activitatilor desfasurate. Pentru doritori e prevazuta posibilitatea de a se deplasa în tara în care este realizat proiectul si de a lua cunostinta îndeaproape de diversele activitati desfasurate pentru copii sau familii.

Suma varsata pentru adoptia la distanta este deductibila din venit?
Da, suma donata pentru adoptia la distanta fiind alocatie libera poate fi socotita în deducere din propriul venit.

Noi suntem doar la început de cale în acest sector, dar ştim sigur că dorim să ajutăm, ă susţinem cît mai mulţi oameni necăjiţi din R.Moldova. În acest cop, suntem gata, împreună cu Dvs. să înfruntăm orice dificultăţi birocratice – doar să facem un bine. Şi dacă un copil va zîmbi datorită acţiunilor noastre, misiunea noastră va fi ca şi îndeplinită!

Pentru a participa la o adoptie la distanta puteţi să ne contactaţi prin mail sau la telefon şi veţi primi informaţii suplimentare, în dependenţă de situaţie.

About Asociatia de promovare socio-culturala moldo-italiana "DOR"

Asociaţia “DOR” este o organizaţie non-profit şi îşi propune să organizeze activităţi de utilitate socială cu implicarea membrilor asociaţi si terţe persoane. Odnoklassniki: http://www.odnoklassniki.ru/moldovenii.inparma Facebook: https://www.facebook.com/asociatiamoldoitaliana.dor
This entry was posted in Donaţii and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s